Elecció fiscal

Una elecció fiscal és una elecció que fa un contribuent entre diverses opcions possibles sobre com afrontar una situació des de la perspectiva de la presentació d'informes fiscals. Per exemple, una empresa pot optar per tributar com a corporació C o corporació S. Un altre exemple és mantenir els registres comptables segons la base de la comptabilitat o la base de meritació. O bé, una parella casada pot optar per presentar declaracions d'impostos per separat o amb una declaració conjunta. Una elecció fiscal pot tenir conseqüències relacionades amb el moment i la quantitat dels impostos pagats.