Prova de raonabilitat

Una prova de raonabilitat és un procediment d'auditoria que examina la validesa de la informació comptable. Per exemple, un auditor podria comparar un saldo d’inventari final informat amb la quantitat d’espai d’emmagatzematge al magatzem d’una empresa, per veure si la quantitat d’inventari reportada hi cabria. O bé, es compara un saldo pendent de cobrar amb la línia de tendència dels comptes a cobrar dels darrers anys per veure si el saldo és raonable. Una altra prova de raonabilitat és comparar el percentatge de marge brut d’una empresa amb el mateix percentatge d’altres empreses de la mateixa indústria.