Definició de post auditoria

L’auditoria posterior es refereix a una anàlisi del resultat d’una inversió de pressupost de capital. Aquesta anàlisi es realitza per veure si els supòsits incorporats a la proposta de capital original van resultar ser exactes i si el resultat del projecte va ser l’esperat. Els resultats d'aquesta auditoria s'incorporen a les futures decisions pressupostàries de capital, millorant així el procés de presa de decisions.