Data d'adquisició

La data d'adquisició és la data en què un adquirent pren el control d'una empresa objectiu dels seus antics accionistes. La data d'adquisició s'indica a l'acord d'adquisició subjacent. La data d’adquisició és el dia en què es valora l’actiu de l’adquirida a efectes comptables i fiscals.