Fusió legal

Una fusió legal és una combinació de negocis en la qual una de les entitats que combinen continua existint com a entitat jurídica. Aquest tractament difereix d'una consolidació legal, en què les dues entitats que fusionen es donen de baixa i se substitueixen per una organització successora. Una fusió legal és el mateix que una adquisició, quan una de les entitats sobreviu a la transacció.