Comptes finals

Comptes finals és un terme de comptabilitat una mica arcaic que fa referència al saldo final de prova al final d’un període comptable del qual es deriven els estats financers. Aquest saldo final de prova inclou totes les entrades de diari que s’utilitzen per tancar els llibres, com ara:

  • Meritacions per impostos salarials i salarials

  • Meritacions per impostos sobre la renda

  • Anul·lacions d'actius

  • Ajustos a les reserves de devolucions, deutes incobrables i inventari obsolet

  • Amortitzacions i amortitzacions

  • Assignació general

  • Facturació del client

Per tant, els comptes finals poden fer referència al saldo final de prova o als estats financers en què es basen. Els estats financers principals són el compte de pèrdues i guanys, el balanç i l’estat dels fluxos d’efectiu.

Des de comptes finals es refereix als saldos de comptes finals de l’empresa, que al seu torn s’utilitzen per crear estats financers; això vol dir que els comptes finals revelen els resultats del negoci durant un període, la seva posició financera al final d’aquest període i les seves fonts i usos de fons durant aquest període (que és l’objectiu dels estats financers).

Un compte final o comptabilitat final, també pot ser el resum resumit emès quan s'hagi conclòs una transacció comercial. Per exemple, quan algú surt d’un hotel, se li dóna un compte final del que li deu a l’hotel.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found