Confirmació positiva

Una confirmació positiva és una consulta feta per un auditor a un tercer que requereix una resposta. La investigació fa referència a si els registres del tercer coincideixen amb els que està examinant l’auditor. Fins i tot si hi ha coincidències, sense excepcions, l’auditor encara demana una resposta. Les confirmacions positives solen associar-se a l’auditoria de comptes a cobrar, deutes i contractes de deutes. L’altre tipus de confirmació és una confirmació negativa, on el tercer només ha de respondre si hi ha discrepàncies entre els registres.

Es considera que una confirmació positiva representa una qualitat d’evidència superior a una confirmació negativa, ja que l’auditor rep proves explícites del tercer.