Subvencions creuades

La subvenció creuada és la pràctica de finançar un producte amb els beneficis generats per un producte diferent. Això significa que un grup de clients paga el consum d'altres clients. Per exemple, Jeff, George i Harry demanen menjars que costin 20, 25 i 30 dòlars, respectivament, i se'ls cobri 75 dòlars pels tres àpats en una sola factura. Si cadascun d’ells paga 25 dòlars, Jeff subvenciona de manera creuada a Harry per 5 dòlars, ja que Jeff paga 25 dòlars per un àpat que costa 20 dòlars, mentre que Harry paga 25 dòlars per un àpat que costa 30 dòlars.