Conductor d'activitat

Un motor d'activitat influeix en el cost d'una operació. Pot haver-hi diversos motors d’activitat que contribueixin a incórrer en una despesa. Els controladors d'activitat s'utilitzen per assignar els costos en grups de costos secundaris a grups de costos primaris, així com per assignar els costos en grups de costos primaris a objectes de cost. Alguns exemples de motors d'activitat són:

 • Nombre de factures de proveïdor processades

 • Nombre de xecs pagats

 • Nombre de factures emeses pels clients

 • Metratge quadrat utilitzat

 • Nombre d'hores de formació

 • Nombre d'enviaments

 • Nombre de seleccions de magatzem

 • Nombre d'ordres de canvi d'enginyeria

 • Nombre d'hores de màquina

 • Nombre de comandes de treball

 • Nombre d'inspeccions que reben

 • Nombre de trucades de venda

Un factor d'activitat defensable és aquell en què hi ha una forta relació causal entre el conjunt de costos i l'activitat. Una relació causal significa que una variable d'un conjunt de dades influeix directament en una altra variable. Per tant, si l’activitat no es produeix, no s’incorre en el cost del conjunt de costos relacionat.

Poques empreses ja recopilen informació sobre els volums d’activitat, de manera que la decisió d’utilitzar un nou controlador d’activitats per a l’assignació de fons de costos significa que una empresa haurà de crear un nou sistema de recopilació de dades. Per evitar aquest cost, consulteu si hi ha un controlador d'activitat existent que ja està en ús i que tingui una relació de causalitat raonable amb l'agrupació de costos en qüestió i utilitzeu-lo.