Definició del compte

Un compte pot tenir diversos significats en la professió comptable. Són els següents:

  • Registre. Un compte pot ser el registre d’un sistema de comptabilitat en què una empresa registra els dèbits i els crèdits com a prova de transaccions comptables. Per tant, el compte de comptes a cobrar emmagatzema informació sobre les facturacions als clients, així com les reduccions d’aquestes facturacions a causa dels pagaments dels clients. Aquests registres s’emmagatzemen al llibre major.

  • Client. Un compte es pot considerar el mateix que un client. En aquest sentit, un compte és una altra entitat o persona per a la qual una empresa actua com a proveïdor i amb qui pot haver-hi un saldo pendent de cobrar per comptes.

  • Pagament futur. Si una venda es realitza "a compte", això vol dir que el comprador pagarà al venedor en una data posterior, en funció de les condicions de crèdit associades a la transacció (com ara 10 termes nets, on el comprador està obligat a pagar en 10 dies a partir de la data de la factura).