Entrada del llibre major

Una entrada de llibre major és un registre d'una transacció comercial. L'entrada es pot fer amb el sistema de comptabilitat d'una entrada simple o doble entrada, però normalment es fa mitjançant el format de doble entrada, on sempre es salden els costos de dèbit i de crèdit de cada entrada. Una empresa pot registrar centenars o milers d’entrades de llibres majors en cada període d’informe.