Despeses del programa

Les despeses del programa són aquelles despeses produïdes per tal d’oferir programes específics d’acord amb la missió d’una entitat sense ànim de lucre. Aquestes despeses són diferents de les altres categories principals de despeses sense ànim de lucre, que són les despeses de recaptació de fons i les despeses de gestió i administració. Els donants volen veure com es produeix una elevada proporció de despeses a l'àrea de despeses del programa, cosa que indica un alt nivell d'eficiència de la missió.