Bonificació de vendes

Una bonificació de venda és una reducció del preu que cobra un venedor a causa d’un problema amb el producte o servei venut, com ara un problema de qualitat, un enviament curt o un preu incorrecte. Per tant, la bonificació de vendes es crea després de la facturació inicial al comprador, però abans que el comprador pagui al venedor. El subsidi de vendes es registra com a deducció de les vendes brutes i, per tant, s’incorpora a la xifra de vendes netes del compte de pèrdues i guanys.

Per exemple, una empresa envia productes que estan lleugerament fora de les especificacions. La facturació original era de 10.000 dòlars i l’empresa convenç el client per pagar els béns fora de les especificacions amb una bonificació de venda de 1.000 dòlars. L’entrada del diari registrada per l’empresa per a la bonificació de vendes és un dèbit de 1.000 dòlars al compte de bonificació de vendes i un crèdit al compte a cobrar de 1.000 dòlars.

El compte de bonificació de vendes és un compte contrari, ja que compensa les vendes brutes. El resultat de l’aparellament entre els comptes de vendes brutes i les dotacions per vendes són les vendes netes. Normalment, hi ha un saldo de dèbit al compte de bonificació de vendes.

Normalment, la direcció vol registrar les assignacions de vendes en un compte separat, de manera que la quantitat agregada de les dotacions donades sigui clarament visible. Un saldo important d’aquest compte és un indicador que una empresa té problemes considerables amb els seus productes o pot danyar-los mentre es troba en trànsit.