Despeses de reparació i manteniment

La despesa de reparació i manteniment és el cost incorregut per assegurar que un actiu continua funcionant. Això pot implicar augmentar els nivells de rendiment fins al nivell original des que es va adquirir originalment un actiu, o simplement mantenir el nivell de rendiment actual d’un actiu. Les despeses necessàries per augmentar el nivell de rendiment poden comportar la capitalització dels costos addicionals. Per exemple, substituir el filtre d’oli en un camió es considera un cost de manteniment, mentre que substituir el sostre d’un edifici allarga la vida de l’edifici i, per tant, es capitalitzarà el seu cost.