Ingressos diferits

Els ingressos diferits són un pagament anticipat d’un client per béns o serveis que encara no s’han lliurat. Segons la base comptable de meritació, el destinatari registra aquest pagament com a passiu. Un cop lliurats els béns o serveis, es reverteix el passiu i es registren els ingressos. Per exemple, una empresa subministra motocicletes a mida als seus clients i requereix un pagament anticipat abans de començar a treballar. Un client envia a la companyia un pagament de 30.000 dòlars, que és un ingrés diferit per a la companyia fins que envia la motocicleta completa al client. El concepte s’aplica habitualment a la recepció de diners relacionats amb contractes de serveis o assegurances, on els beneficis relacionats poden no completar-se fins que no hagin passat diversos períodes comptables.

Termes similars

Els ingressos diferits també es coneixen com ingressos diferits o ingressos no obtinguts.