Compromís ferm

Un compromís ferm és la promesa d’emprendre una acció designada en un període de temps especificat. El concepte s’aplica més comunament a una oferta de valors, on el subscriptor es compromet a comprar tots els valors no venuts. Per tant, l’assegurador comprarà qualsevol part restant de l’emissió que no es pugui col·locar als inversors. Aquest compromís transfereix el risc de no vendre valors de l'emissor a l'assegurador. El terme també pot referir-se a una garantia d'una entitat creditora per emetre un préstec a un prestatari en un període de temps fixat, si el prestatari el sol·licita.