Actiu net restringit permanentment

Els actius nets restringits permanentment són els actius en poder d’una entitat sense ànim de lucre per als quals els donants han imposat restriccions d’ús que no caduquen. Les restriccions permanents es troben més sovint quan els donants aporten grans quantitats a organitzacions sense ànim de lucre i, per tant, estan més inclinats a controlar com s’utilitzen els fons.