Retenció

La retenció és una part del preu total d’un contracte que es reté fins a la finalització del projecte. Aquesta retenció té la finalitat de garantir que la qualitat del treball del contractista sigui adequada. Si la inspecció final detecta problemes amb la feina del contractista, el client continuarà mantenint la retenció fins que es corregeixin els problemes objectius. Atès que la quantitat de retenció (normalment un 10%) pot incloure la totalitat dels beneficis d'un contractista, es considera un incentiu poderós per assegurar que un projecte es completi d'acord amb els desitjos del client. La quantitat retinguda no ha de ser tan gran que el contractista es vegi obligat a finançar un projecte.

És més probable que el client imposi un manteniment a un nou contractista, ja que hi ha més incertesa sobre el rendiment del contractista. És menys probable que s’imposi la retenció quan el client necessiti finalitzar un projecte en un període de temps inusualment curt. La renúncia a la clàusula de retenció en un contracte es considera un incentiu important per atreure un contractista a treballar per a un client.