Auditoria provisional

Una auditoria provisional implica un treball d’auditoria preliminar que es realitza abans de finalitzar l’exercici fiscal d’un client. Les tasques d’auditoria provisional es realitzen per comprimir el període necessari per completar l’auditoria final. Si ho fa, beneficia el client, que pot emetre els seus estats financers auditats abans. Una auditoria provisional també ajuda els auditors, que ara tenen més temps disponible durant la temporada alta d’auditoria per participar en activitats per a més clients.

Una auditoria provisional també pot referir-se a una auditoria completa que es porta a terme durant un període provisional, com per exemple un trimestre o un semestre. Es tracta d’un esdeveniment relativament poc habitual, ja que les empreses de titularitat pública només necessiten una revisió a intervals trimestrals, no una auditoria completa.