Sobrecàrrega real

Les despeses generals reals són els costos indirectes de fàbrica que s’han ocasionat. Es tracta bàsicament de tots els costos de fàbrica, excepte els costos directes de material i mà d'obra directa. Alguns exemples de costos generals reals són:

  • Manteniment d'equips

  • Amortització de fàbrica

  • Assegurança de fàbrica

  • Lloguer de fàbrica

  • Impostos sobre la propietat de la fàbrica

  • Utilitats de fàbrica

  • Salaris del supervisor de producció

  • Subministraments de producció

Les despeses generals reals poden diferir de les despeses generals aplicades, que es poden basar en una taxa de despeses generals estàndard que difereix una mica de la quantitat real de despeses generades.