Pèrdua no realitzada

Una pèrdua no realitzada és una disminució del valor d’un actiu que encara no s’ha venut. Es podria continuar mantenint aquest actiu amb l'esperança que guanyarà valor, compensant potser l'import de la pèrdua actual no realitzada.

Quan es ven un actiu, es converteix en una pèrdua realitzada. Només es pot fer servir una pèrdua realitzada per compensar un guany imposable amb la finalitat de reduir la responsabilitat fiscal de la persona.

Per exemple, ABC Company posseeix una inversió que costa 100.000 dòlars, però que ara té un valor de mercat de 80.000 dòlars. Per tant, ABC té una pèrdua no realitzada de 20.000 dòlars.

Termes similars

Una pèrdua no realitzada també es coneix com a pèrdua de paper.