Definició de dividend a compte

Un dividend a compte és una distribució als accionistes que s’ha declarat i pagat abans que una empresa hagi determinat els seus beneficis de l’any complet. Aquests dividends es distribueixen freqüentment als titulars de les accions comunes d’una empresa, cada trimestre o bé semestralment.

El consell d'administració pot fixar un dividend a compte per un import inferior al dividend que emeti després de la publicació dels resultats financers anuals de la companyia, de manera que el dividend a compte no perjudiqui la seva capacitat operativa si els resultats anuals resulten ser inferiors. del que s'esperava inicialment.