Taxa d’assignació

La taxa d’assignació és la quantitat estàndard de despeses generals aplicades a una unitat de producció o a una altra mesura d’activitat. Això es fa quan es traslladen els costos a un objecte de cost, que pot ser necessari en un dels marcs comptables per garantir que s'apliqui un cost complet a l'inventari. Una taxa d'assignació també es pot utilitzar com a part d'un esforç comptable intern, per garantir que els costos generals s'apliquin a tota l'empresa.

Com a exemple d’una tarifa general, una empresa té un conjunt de costos de fàbrica de 100.000 dòlars i produeix de manera habitual 20.000 ginys al mes. En aquest cas, la taxa d’assignació és de 5 dòlars per widget, que es calcula de la següent manera:

Agrupació de costos de 100.000 dòlars / 20.000 unitats de producció = 5 dòlars

Com a exemple més, una empresa matriu assigna les seves despeses generals corporatives a les seves filials en funció dels seus ingressos. La despesa general corporativa és d’1 milió de dòlars i la suma de tots els ingressos generats per totes les filials és de 100 milions de dòlars. Tenint en compte aquests nivells d'activitat, la taxa d'assignació hauria de ser de 0,01 milions de dòlars per milió d'ingressos. Per tant, si una filial genera ingressos de 20 milions de dòlars, la taxa d’assignació obliga a aplicar 200.000 dòlars a aquesta filial.